Over het Leidse Hofjes Festival

Het team van Leidse Hofjes Festival 2023/2024

Het Leidse Hofjes Festival wordt sinds 2023 georganiseerd door:

Vincent van Wijk – Artistiek leider & interim zakelijk leider

Sebastiaan Kemner – Artistiek leider & interim zakelijk leider

Stijn van Megen – marketing & vrijwilligers

Annet Besemer – productie

Tijdens het festival wordt het team dankbaar ondersteund door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.

Afbeelding team Leidse Hofjes Festival 2023/2024 v.l.n.r.: Stijn van Megen, Sebastiaan Kemner, Annet Besemer, Vincent van Wijk

Stichting Cum Laude Concerten

Het bestuur van Stichting Cum Laude Concerten bestaat uit:

Voorzitter: Arie Feij

Bestuurslid en vice-voorzitter: Erik van Megen

Secretaris: Els Wardenaar

Penningmeester: Bart Kooloos

Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd. De raadgevende en controlerende functie van het bestuur laat veel vrijheid aan de werkgroep bij het organiseren van het festival. Bij belangrijke beslissingen vindt altijd overleg plaats tussen de twee lichamen. Details hierover staan in het huishoudelijk reglement

Download hier ons ANBI-publicatieplicht formulier

Download hier ons beleidsplan 2023-2025

Download hier ons huishoudelijk reglement

Download hier onze jaarcijfers

Afbeelding bestuur Stichting Cum Laude Concerten v.l.n.r.: Arie Feij, Els Wardenaar, Erik van Megen, Bart Kooloos

Van Cum Laude tot Leidse Hofjes

De Leidse Hofjes Concerten (voorloper van het Leidse Hofjes Festival) begonnen in 2008 onder de naam Cum Laude Concerten. Initiatiefnemer en programmeur Michiel van Westering wilde Leiden tijdens de cultuurmaand op de kaart zetten met muzikaal spektakel. De achterliggende gedachte was het combineren van cultuur, historie en muziek. Sinds 2011 dienen voornamelijk de verscholen Leidse hofjes als openluchtpodia tijdens dit evenement. Dankzij de inzet van de besturen en bewoners van de hofjes bieden we de concerten in ruim 25 hofjes verspreid over de binnenstad van Leiden.

In Memoriam: Michiel van Westering

Op 12 oktober 2021 overleed de geestelijk vader van de Leidse Hofjes Concerten onverwacht op 67-jarige leeftijd. Zijn grote wens was dat zijn geesteskind ook na zijn dood zou worden voortgezet. Het bestuur van Stichting Cum Laude Concerten zet zich hier met hart en ziel voor in. “Het is onze eer om het levenswerk en de nalatenschap van Michiel op te mogen pakken. Zijn inspiratie en bezielde persoonlijkheid drijven ons vooruit in het voortzetten van zijn passie.”

Partners en sponsoren gezocht

Met jaarlijks meer dan 2000 bezoekers van alle leeftijden, 150 concerten verdeeld over 30 locaties door heel Leiden*…dat brengt nogal wat organisatie, kosten, maar ook mogelijkheden voor uw bedrijf met zich mee.

Ziet u het zitten een zakelijke partner te worden van het Leidse Hofjes Festival? Neem dan contact op met zakelijk@leidsehofjesconcerten.nl en we kunnen samen de mogelijkheden bespreken.

*met uitzondering van het Light Festival in 2023

Mail ons