Locaties

Datum:
11-09-2022

Locatie:
Hoefstraat 12
2312 PS Leiden

Barend van Namenshof

Het Barent van Namenshofje bestaat sinds 1730. De handelaar Barent Van Namen had in 1728 in zijn testament vast laten leggen dat een deel van zijn kapitaal belegd zou worden in een hofje met woningen voor echtparen van vijftig en ouder. 

Datum:
12-09-2022

Locatie:
Levendaal 109-111
2311 JG Leiden

Bethlehemshof

Het Bethlehemshof is gesticht in 1630 door de Leidse koopman Gerrit Frankens van Hoogmade, die ook de naam van het hofje koos. In 1701 sloten de doopsgezinden van dit hofje zich aan met het hofje De Houcksteen gelegen aan de Levendaal, maar het bestuur bleef nog gescheiden.

Datum:
11-09-2022

Locatie:
Oude Vest 15
2312 XN Leiden

Coninckshof

Het achttiende-eeuwse Coninckshof draagt de naam van Caecilia Coninck. Het Coninckshof werd gesticht in 1773 en telde destijds 6 huizen. Tegenwoordig telt het twaalf woningen en een poortgebouw met daarin een mooie regentenkamer.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Hooglandse Kerkgracht 38
2312 HV Leiden

Mierennesthofje

In de Middeleeuwen stond hier het Gerrit Lams Begijnhof, dat na de Hervorming in handen van de Hervormde gemeente kwam. Die liet hier arme mensen wonen. Het woord “nest” werd vaak gebezigd bij bouwvallige achterbuurten en in een “mierennest” krioelt het natuurlijk ook nog van het leven.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Doelensteeg 7
2311 CT Leiden

Eva van hoogeveenshof

Eva van Hoogeveen stamde uit een zeer voorname familie en beschikte dan ook over heel wat kapitaal. Misschien wilde zij huisvesting bieden aan personen zoals zijzelf, ongetrouwde vrouwen (of weduwen), die echter niet zoveel geld hadden als zij

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Sionsteeg 4
2312 WV Leiden

Groot Sionshof

Het Groot Sionshof, of van Swietenhof, werd gesticht in 1480 door Hugo van Zwieten en Luydgaert Claesdochter van Bosschuyzen.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Doezastraat 1A
2311 GZ Leiden

Heilige Geesthofje

Cornelis Sprongh van Hoogmade stichtte in 1690 een hofje aan de Breestraat, naast zijn eigen woning. Zijn woning bevatte een gevelsteen met een duif, wat een verwijzing naar de Heilige Geest was

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Pieterskerkhof 10
2311 SV Leiden

Jean Michelhof

De Jean Michelhof, ook wel Jan Michielshof genoemd, bevindt zich recht tegenover de Lokhorstkerk. Het hofje is in 1687 gesticht door Catharina Geschier, weduwe van Jan Michielsz.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Grevenstraat 16
2312 VJ Leiden

Joost Frans van de Lindenhof

De stichter Joost Frans van der Linden bezat bij leven aan de Marendorpse Achtergracht (nu van der Werfstraat) een poort, een soort van steegje met huizen. In 1668 liet hij deze poort bij testament na aan een nicht met de opdracht er een hofje te maken.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Oude Vest 159
2312 XW Leiden

Hof Meermansburg

Als enige hofje van Leiden wordt Meermansburg met “hof” aangeduid, vanwege de grootte. Op deze plek stond in de Middeleeuwen een klooster, Nazareth genaamd, dat in 1596 vervangen werd door een complex van 63 kleine rug-aan-rug arbeiderswoningen.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Oude Vest 159A
2312 XW Leiden

Meermansbrug Regentkamer

De regentenkamer in het Poortgebouw is een van de pronkstukken van het Meermansburghof. Regenten komen al decennia lang in deze kamer bijeen bij het uitoefenen van hun bestuurstaak.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Hooglandse Kerkgracht 38
2312 HV Leiden

Mierennesthofje

In de Middeleeuwen stond hier het Gerrit Lams Begijnhof, dat na de Hervorming in handen van de Hervormde gemeente kwam. Die liet hier arme mensen wonen. Het woord “nest” werd vaak gebezigd bij bouwvallige achterbuurten en in een “mierennest” krioelt het natuurlijk ook nog van het leven

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Pieterskerkhof 42
2311 SN Leiden

Pieter Gerritsz. van der Speckhofje

Pieter Gerritsz. Speck of Van der Speck was een rijke timmerman. Hij werkte o.a. mee aan de bouw van de toren van de St. Stevenskerk in Nijmegen. In Leiden bezat hij tal van huizen

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Oude Varkenmarkt 1
2311 CT Leiden

Pieter Loridanshof

Het Pieter Loridanshofje is gebouwd op het achtererf van de vroegere herberg De Vergulde Wagen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog vluchtte Pierre Loridan voor de Spaanse Inquisitie uit de Zuidelijke Nederlanden.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Doezastraat 16
2311 HB Leiden

Samuel de Zee’s hof

Zoals de naam al zegt werd het door Samuel de Zee gesticht. Deze man was geboren onder de naam Samuel le Maire en had uit zijn vier huwelijken uiteindelijk geen nakomelingen overgehouden. Zijn kapitaal zou dus naar neven en nichten gaan, maar zijn relatie met die familie was niet al te hartelijk.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Middelstegracht 27
2312 TS Leiden

Schachtenhof

De voorgevel van het Schachtenhofje is een ontwerp van stadsmeestertimmerman Willem van der Helm uit 1671. Het hofje werd gesticht door Anthonis Jacobsz. van der Schacht.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Doezastraat 25
2311 GZ Leiden

Sint Jacobshof

Het St. Jacobs- of Crayenboschhofje is gesticht door Gomarus Jacobsz. van Crayenbosch, een rijke roomse koopman, die woonde op de Hooigracht. In zijn testament van 1672 bepaalde hij dat na zijn dood een hofje gebouwd moest worden

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Middelstregracht 27
2312 TS Leiden

St. Annahofje

Het St. Annahofje (ook wel Aalmoeshuis genaamd) is gebouwd op verlangen van Willem Claesz., een rijke brouwer. In 1487 kocht hij een complex woningen aan de Hooigracht. Hij overleed in 1491, waarna zijn drie kinderen het hofje realiseerden

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Steenstraat 17
2312 BS Leiden

Sint Salvadorshof

Het St. Salvatorhofje is gesticht door een priester, Paulus Claesz. de Goede. Hij stamde uit een rijk Leids geslacht, dat niet met de Hervorming mee wilde gaan, maar streng katholiek bleef. In zijn testament bepaalde hij dat er een hofje voor vrouwen gesticht moest worden.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Vierde Binnenstevestgracht 7
2311 NG Leiden

Tevelingshof

Het Tevelingshofje werd gesticht in 1655 en gebouwd in 1666, in opdracht van de Leidse kooplieden Jacob en Charles Tevel. Charles Tevel liet tijdens de pestepidemie van 1655 in zijn testament vastleggen dat Jacob na zijn dood een hofje moest bouwen met 12 huisjes voor kinderloze echtparen ouder dan 20.

Datum:

12-09-2022

Locatie:
Langegracht 49
2312 PJ Leiden

Van Assendelfts Hofje

Het Van Assendelfthof (ook wel Hof van Bartholomeus van Assendelft) is gesticht in 1624 bij testament van houthandelaar Bartholomeus Willemszn. van Assendelft, de weduwnaar van Geertruyd Pieterdr. van der Werff.